RAPED!
I L L E G A L P L A T F O R M . O R G


Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz. Ya da bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir.GR33TZ TO: ALL MEBMERS OF ILLEGAL PLATFORM !